Kontakta

Hur tillverkas en skottsäker väst?

Vad tillverkas en skottsäker väst av?

vævning i skudsikker vestMan använder starka fibrer för att absorbera och fördela energin från projektilen ut i resten av västen. Dessa fibrer vävs samman i ett “nät” som sedan läggs i skikt. Antalet lager bestämmer sedan hur hög skyddsnivån på västen är. Skyddsnivån fås från NIJ level (1) till NIJ level IIIA (3A).

Att framställa det rätta nätverket av fibrer är en hel vetenskap i sig själv. Det är därför olika från tillverkare till tillverkare hur fibrerna framställs. Ett exempel på vävning kan vara, att det första lagret placeras i en vinkel på 90 grader, sedan vänds lagret i en vinkel på 180 grader och till sist i en “vinkel” på 360 grader. När skiktet vänds så många gånger är det för att undvika hål i vävningen. Slutligen när alla skikt är sammansatta utgör de implantatet, som sitter inuti västhöljet på den skottsäkra västen.

Material i en skottsäker väst

Det används två olika tekniker när man tillverkar skottsäkra västar
  • Aramid, som kan vara  kevlar och twaron
  • UHMWPE, som kan vara Dyneema, Spectra, Gold flex och Gold shiels m.m.
Tillverkaren Dupont är speciellt känd för deras kevlarfiber, som de tillverkat sedan 1965. Kevlar var det första fibermaterialet som användes i skottsäkra västar.

Kevlar idag

Kevlar är fortfarande ett av världens starkaste material och används alltjämt idag - och till flera olika ändamål. Du hittar därför inte bara kevlar i skottsäkra västar och snitt- och sticksäkra produkter utan även i allt från handskar till cykeldäck, telefoner och pingisrack.

Kevlar genom tiderna

1970 introducerades Kevlar K29. Kevlar K29 var den första generationen av skottsäkra fibrer, som kunde användas i flexibla, döljbara skottsäkra västar.

1988 lanserades Kevlar K129 - detta var andra generationens kevlarfiber. Andra generationen, K129, var starkare än första generationen, K29, och används än i många produkter idag.

1995 lanserades Kevlar Correctional, i och med denna nya typ av kevlar kunde man skydda mot knivar och andra spetsiga eller vassa objekt.

2010 lanserades Dupont Kevlar XP - det allra senaste inom Kevlar. Detta nya material har en otroligt låg vikt, hög skyddsnivå (NIJ IIIA) och en tjocklek om endast 5 mm. Med en skyddsnivå på NIJ IIIA, är Kevlar XP kapabel att stoppa projektiler från en Magnum .44 redan efter tre skikt.

projektil går gennem lagene på en skudsikker vestHoneywell framställer Spectra-fiber, som är så kallade “Ultra-high-molecular-weight-polyethylene”, förkortat UHMWPE – du kan läsa mer om UHMWPE i texten nedan.

Det finns två olika varumärken av tillverkare som används till skottsäkra västar, nämligen Spectra-fiber och Dyneema, som båda är UHMWPE. Båda dessa fibrer är kemiskt framställda. Själva processen är mycket avancerad och det enklaste sättet att förklara den på är som följer:

Spectra Shield består av Spectra-fibrer som korsvävs på 0-90 graders vinklar och sedan beläggs med ett lager polyethylen-film - som nästan kan förklaras som något som liknar plastfolie.

Teijin tillverkar Twaron, som är en produkt, som liknar och påminner om Kevlar, eftersom dessa två aramider i sig är mer eller mindre desamma.

Dyneema kommer från Nederländerna och Dyneema, som också är “Ultra-high-molecular-weight-polyethylene”, används till att tillverka skottsäkra västar. Dyneema är ett av de lättaste materialen inom skottsäkra fibrer, vilket också är anledningen till att det lämpar sig så bra till skottsäkra västar.

UHMWPE är, som nämnt ovan, en förkortning för Ultra-high-molecular-weight-polyethylene. Materialet tillverkas i hela världen, på samma sätt som de tidigare nämnda fibrerna - det vill säga bland annat med korsvävningar.

Hos Elite Armor är det också UHMWPE som vi använder i våra skottsäkra och sticksäkra västar och fibrerna tillverkas utifrån samma stränga krav och standard, som även används och följs hos de stora tillverkarna, som exempelvis Dyneema (DSM).

Ändamålet för alla fibrer, oavsett namn, är naturligtvis att de ska fånga upp projektilen, och det du ska titta efter är hur hög skyddsnivån är - som visas på bilden här.
Implantatet som sitter i skottsäker väst och har skyddsnivån NIJ level IIIA är utformad till att stoppa en Magnum .44 och kan därför max skapa ett 44 mm “blunt trauma” - slag eller stöt betecknar hur djupt en projektil kan träda in i själva fibrerna på västen.

Hur är en skottsäker väst sammansatt?

En skottsäker väst är sammansatt av ballistiska fibrer, och när de ballistiska fibrerna fogas samman, ska de sedan svepas in. Emballering av de ballistiska fibrerna kan ske på två olika sätt - som beskrivs nedanför.
  • Några tillverkare använder gummiförslutning, vilket kommer att bidra till att fibrerna hålls torra. Nackdelen är dock att gummiförslutningen inte andas och blir därför obekväm att bära i flera timmar.
  • Hos Elite Armor försluter vi våra implantat med ett membran, som är mycket likt det man känner igen från Gore-Tex. Detta membran garanterar maximal andningsförmåga hela tiden.

Komfortskum i Elite Armors västar

Dessutom läggs det i ett komfortskum, som tillverkas i ett ultralätt och mycket mjukt material. Komfortskummet läggs mellan själva implantatet och förslutningen av implantatet - naturligtvis med den mjuka sidan in mot kroppen, så västen är så bekväm som möjligt att bära.
Komfortskummet finns i många kvaliteter och syftet med skummet är helt enkelt att det ska göra västen mer behaglig att bära. Det finns även ett komfortskum som tillför en kylande effekt till västen, vilket naturligtvis kan bidra till att västen blir mer behaglig att bära, speciellt över en längre period.

Västhöljen (”Covers”)

Det finns flera olika höljen/klädslar till de skottsäkra implantaten. Några höljen kan ha fickor på bröstet där det är möjligt att infoga extra skydd i form av en traumaplatta/hård pansar platta. Bär du en väst med traumaplatta, kommer du även vara skyddad mot skott från en exempelvis en AK47.
Andra typer av “covers” så finns det västhöljen som har “tygremmar” som hänger ned. Dessa remmar tillför även en extra form av skydd då en eventuell angripare kommer att ha svårare att få tag under västen och dra upp den vilket skulle leda till att magen var oskyddad. Här hänvisar vi exempelvis till vår RX2-modell som har dessa remmar.

Den färdiga västen

När du står med det färdiga implantatet ska implantatet sättas in i själva höljet,som utgör den egentliga västen. Själva höljet är dock inte skottsäkert eller sticksäkert förrän implantatet är insatt.
En skottsäker väst är därför sammansatt av både ett implantat och ett hölje.